Luận án Dạy học xác suất và thống kê cho sinh viên ngành kế toán của các trường cao đẳng công nghiệp theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp

<p> Sản phẩm của các nhóm trong việc thực hiện DHTDA nội dung “Xây dựng một số bài toán về Kiểm định giá trị trung bình có nội dung gắn với công việc KT trường học” gồm: 1. Kế hoạch chi tiết thực hiện dự án học tập; 2. Nội dung nghiên cứu lí thuyết thuộc chủ đề đã chọn của từng thành viên trong nhóm; 3. Nội dung sản phẩm nghiên cứu lí thuyết thuộc đề tài của nhóm; 4. Nội dung báo cáo sản phẩm nghiên cứu lí thuyết của nhóm; 5. Bản mô tả công việc KT trường học, vai trò của KT trong trường học của các thành viên trong nhóm; một số bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về giá trị trung bình có chứa đựng yếu tố thực tiễn công việc của KTV trong trường học; 6. Báo cáo thu hoạch đi thực tế tại trường học của nhóm; 7. Sản phẩm được báo cáo trước lớp của các nhóm (Nội dung trong bản Powerpoint). </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY