Luận án Dạy học theo tiếp cận “CDIO” trong đào tạo giáo viên kĩ thuật trình độ đại học

Xác lập các thành tố cấu trúc của MHDH theo tiếp cận “CDIO ” trong đào tạo GVKT, gồm có: riết lí dạy học trong đào tạo GVKT; Xác lập và biểu đạt mục tiêu dạy học (xây dựng hệ thống R khối kiến thức N SP trong đào tạo GVKT); Các nguyên tắc dạy học trong đào tạo GVKT; Nội dung và tổ chức cấu trúc của nội dung học vấn (đề xuất hệ thống môn học, dự án học tập và cấu trúc logic giảng dạy các nội dung đó); PPDH và đánh giá kết quả học tập của S ; Học liệu và phương tiện dạy học. MHDH theo tiếp cận “ CDIO” trong đào tạo GVKT được hình thành là một giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng đào tạo GVKT trong các nhà trường. MHDH theo tiếp cận “CDIO ” còn giúp nhìn nhận toàn diện hơn về phương pháp giảng dạy và học tập cũng như đánh giá SV hay năng lực của giảng viên. ên cạnh việc đề xuất hệ thống CĐR GVKT chi tiết đến cấp độ 4 giúp cho việc thực hiện được cụ thể và chi tiết trong từng bài học, chủ đề, dự án học tập, mô hình còn đưa ra những hướng dẫn rất cụ thể về PPDH theo hướng học tập tích hợp, học tập trải nghiệm và học tập chủ động, tạo môi trường học tập thân thiện và kiểm tra, đánh giá xác thực ho nên, nó rất hữu ích trong việc áp dụng và triển khai.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY