Luận án Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học toán lớp 11 trung học phổ thông

<p> Luận án đã thu được những kết quả chính sau đây: 1. Hệ thống hóa các quan điểm của nhiều nhà khoa học và tìm được các định hướng quan trọng trong nghiên cứu về vấn đề và giải quyết vấn đề; về năng lực và năng lực giải quyết vấn đề; về đánh giá và đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. Xác định một số hoạt động cơ bản trong dạy học toán lớp 11 Trung học phổ thông mà thông qua các hoạt động đó học sinh bộc lộ năng lực giải quyết vấn đề. 2. Bước đầu làm rõ thực trạng đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học toán ở các trường trung học phổ thông Việt Nam hiện nay. 3. Xác định được mục đích và mục tiêu cơ bản đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học toán trung học phổ thông. 4. Đã xác định các thành tố của năng lực giải quyết vấn đề theo hướng tiếp cận quá trình giải quyết vấn đề. 5. Đưa ra phương án mới đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học toán Trung học phổ thông trên cơ sở đánh giá các năng lực thành tố đã xác định. Cụ thể là: xây dựng công cụ, đưa ra các phương pháp, thiết lập một số kĩ thuật và qui trình thực hiện của phương án đánh giá này. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY