Luận án Đánh giá kết quả học tập môn giáo dục học của sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận quá trình

<p> KẾT LUẬN Về lí luận, các công trình nghiên cứu trong nước và trên thế giới đã xây dựng hệ thống cơ sở lí luận đồ sộ về ĐG và những vấn đề chung về ĐG. Những thay đổi, cải tiến của đào tạo theo tín chỉ ở các trường ĐHSP đặt ra những yêu cầu mới cho ĐG KQHT của SV. Với phạm vi luận án, chúng tôi nêu cách hiểu ĐG KQHT của SV theo tiếp cận quá trình là việc thu thập và xử lí thông tin về trình độ, khả năng của người học theo các mục tiêu học tập đề ra được thực hiện trong suốt một quá trình, một giai đoạn thời gian nhất định như kì học, học phần. Từ đó xác định những đặc trưng của ĐG KQHT theo tiếp cận quá trình về mục tiêu, nội dung, phương pháp hình thức, công cụ, qui trình và mối liên hệ với các khái niệm ĐG có liên quan, đặc trưng của môn GDH và ĐG KQHT môn GDH của SV ĐHSP. Về thực trạng, GV và SV các trường ĐHSP chưa thống nhất với nhau trong nhận thức về ĐG KQHT theo tiếp cận quá trình. Chưa có sự nhất quán giữa nhận thức của GV và việc họ đảm bảo mục tiêu ĐG KQHT. GV thực hiện khá tốt các chức năng, yêu cầu của ĐG KQHT nói chung, tuy nhiên chưa đa dạng, linh hoạt và đảm bảo các khía cạnh đặc trưng của ĐG KQHT theo tiếp cận quá trình. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY