Luận án Đánh giá kết quả can thiệp nâng cao thực hành theo dõi huyết áp và tuân thủ điều trị ở người tăng huyết áp trên 50 tuổi tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

<p> Cần có thêm những nghiên cứu về các mô hình khuyến khích ngƣời bệnh tự theo dõi diễn biến và kết quả điều trị tại nhà, tăng sự kết nối với thầy thuốc thông qua những công cụ hỗ trợ đơn giản, phù hợp với văn hóa Việt Nam. Mô hình can thiệp cho thấy hoạt động tƣ vấn của Bác sỹ điều trị cho bệnh nhân về việc dùng thuốc, tránh tác dụng phụ là rất quan trọng và thiết thực, cần đƣợc đƣa vào quy trình quản lý và điều trị bệnh nhân ngoại trú để thực hiện và giám sát thực hiện tại các cơ sở y tế cũng nhƣ đƣa vào trong danh mục chi trả theo bảo hiểm y tế, nhất là đối với các bệnh không lây nhiễm. Cần tăng cƣờng các hình thức huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng trong việc nhắc nhở, động viên và tạo môi trƣờng thuận lợi để ngƣời bệnh gắn bó với phác đồ điều trị. Bảng phiên giải và hỗ trợ tự theo dõi huyết áp là một sản phẩm mới của nghiên cứu nên cần đƣợc đăng ký bản quyền nhằm đảm bảo không bị sao chép và làm sai lệch các khoảng phiên giải. Đồng thời phát triển những phiên bản phù hợp cho nhiều nhóm bệnh nhân đặc thù có phân tầng nguy cơ tim mạch khác nhau, phổ biến trong chƣơng trình cấp quốc gia để trở thành một sản phẩm phổ cập rộng rãi tại cộng đồng. Khuyến nghị đối với các nhà nghiên cứu: mở ra một hƣớng nghiên cứu trong việc phát triển các công cụ hỗ trợ bệnh nhân tự theo dõi các bệnh không lây nhiễm cần điều trị lâu dài tại cộng đồng. Đồng thời sử dụng nhƣ một công cụ hỗ trợ thu thập số liệu tự khai báo một cách trung thực. Các cơ sở y tế có thể sử dụng Bảng phiên giải nhằm tăng tính gắn kết giữa thầy thuốc – bệnh nhân và theo dõi ngƣời bệnh trong thời gian ngoại viện, nâng cao hiệu quả điều trị. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY