Luận án Đánh giá hiệu quả giảm đau sau phẫu thuật bụng và tác dụng không mong muốn của Fentanyl, Morphin, Morphin-Ketamin tĩnh mạch theo phương pháp bệnh nhân tự kiểm soát

<p> Nghiên cứu trên 150 bệnh nhân sử dụng giảm đau PCA đường tĩnh mạch trong 48 giờ đầu sau các phẫu thuật lớn tại ổ bụng với ba chế độ dùng thuốc khác nhau chúng tôi rút ra một số kết luận sau đây: 1. Về hiệu quả giảm đau - Hiệu quả giảm đau khi nằm yên tương đương nhau giữa ba nhóm với điểm VAS trung bình ở các thời điểm đánh giá đều dưới 3. - Hiệu quả giảm đau khi vận động của nhóm fentanyl đơn thuần và nhóm phối hợp morphin với ketamin tốt hơn so với nhóm morphin đơn thuần tại các thời điểm đánh giá trong ngày thứ 2 (Điểm VAS trung bình ở nhóm MK và F thấp hơn so với nhóm M tại giờ thứ 24, 36 và 48 với p<0,05). Tuy nhiên, không có khác biệt về giảm đau khi vận động giữa ba nhóm trong ngày đầu. - Tỷ lệ bệnh nhân có mức thỏa mãn với giảm đau từ hài lòng trở lên (đều trên 90%), tỷ lệ A/D (đều >74%) tương đương nhau giữa ba nhóm. Tuy nhiên, nhóm dùng fentanyl và nhóm phối hợp thuốc có tỷ lệ rất hài lòng và tỷ lệ A/D ở thời điểm 24 giờ cao hơn so với nhóm dùng morphin. Tỷ lệ cần bổ sung giảm đau ở hai nhóm này cũng thấp hơn so với nhóm dùng morphin. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY