Luận án Đánh giá hiệu quả của một số mô hình nông lâm kết hợp tại tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

<p> 3. Kiến nghị (1). Có thể lựa chọn để đưa những kết quả nghiên cứu thu được của Luận án vào thực tế nhằm triển khai hoàn thiện và nhân rộng các mô hình NLKH đã được khẳng định từ nghiên cứu này tại hai huyện và những nơi có điều kiện tương tự. (2). Tiếp tục nghiên cứu và phân tích sâu sắc hơn về các mối liên hệ hữu cơ giữa các thành tố trong cấu trúc của mỗi mô hình: mối liên hệ về kinh tế, về sinh thái, về chuỗi giá trị gia tăng của các sản phẩm từ sản xuất NLKH trong đó đặc biệt chú ý tới tính bền vững về kinh tế và sinh thái của các mô hình. (3). Cần tiếp tục theo dõi các mô hình, nhất là những mô hình có cây dài ngày đến hết chu kỳ kinh doanh như Keo, Bạch đàn, Dó bầu như vậy mới có đủ luận cứ khoa học và thực tiễn trong các đề xuất nhân rộng và phổ biến các mô hình này tại địa phương </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY