Luận án Đặc điểm tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975)

<p> Việc lựa chọn ra những tác giả và tác phẩm được xem là tiêu biểu để tiến hành nghiên cứu không đồng nghĩa với việc tùy bút ở đô thị miền Nam chỉ có chừng ấy tác giả, tác phẩm. Trên thực tế, vẫn còn một vài ẩn số mà chúng tôi chưa thể tiếp cận vì nhiều lý do. Trong khuôn khổ của luận án, chúng tôi chỉ mới chú trọng đề cập, nghiên cứu những tác giả tác phẩm tiêu biểu, với tư cách những trường hợp có tính chất điển hình. Với những gì đã triển khai ở luận án, mong muốn của chúng tôi là việc tìm hiểu, nghiên cứu này có thể giúp đưa ra được những nhận định, đánh giá khoa học về tùy bút văn học ở đô thị miền Nam (1954 – 1975), từ đó có cái nhìn đa chiều hơn về một vùng văn hóa, văn học mà lâu nay vẫn đang còn nhiều khoảng trống. Mặt khác, đây cũng cách là để tìm ra những quy luật vận động của văn học, rút ra những bài học, đúc kết những kinh nghiệm. Tất nhiên, “Tác phẩm văn học vẫn là cái không thể nắm bắt, nó luôn là cái gì khác, qua sự đọc sai, đọc nhầm” [10], vì thế công trình chắc chắn vẫn còn nhiều hạn chế. và vì vậy, chúng tôi hi vọng qua đề tài này, có nhiều vấn đề, nhiều hướng nghiên cứu khác sẽ được đặt ra. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY