Luận án Đặc điểm cấu tạo và ngữ nghĩa hệ thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt

<p> Mục đích cuối cùng của việc khảo sát hệ thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt là xác định hiện trạng của thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt; từ đó đưa ra những đề xuất chỉnh lí cụ thể. Thuật ngữ chưa đạt chuẩn gồm có 116 thuật ngữ. Thực trạng của151 thuật ngữ chưa đạt chuẩn biểu hiện rõ nhất là hiện tượng tồn tại nhiều thuật ngữ đồng nghĩa. Các thuật ngữ đồng nghĩa biểu hiện rất đa dạng với nhiều mức độ khác nhau. Tiếp đến là dư thừa các yếu tố không cần thiết, thuật ngữ phiên âm chưa thống nhất, thuật ngữ chưa gọi tên chính xác khái niệm. Từ sự phân tích hiện trạng, một số giải pháp đã được đề xuất để chuẩn hóa các thuật ngữ này. Chúng tôi đã đưa ra 6 nguyên tắc tổng quát đặt thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt. Một trong những nguyên tắc quan trọng đó là: dựa vào các tiêu chuẩn thuộc về bản thể của thuật ngữ: tính khoa học và tính quốc tế. Trên đây là những kết quả nghiên cứ luận án đã đạt được. Trong thực tế, nhiều vấn đề về thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt cần phải được tiếp tục được nghiên cứu như: Nghiên cứu cách phiên chuyển thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Anh sang tiếng Việt. Chúng tôi hy vọng sẽ có điều kiện nghiên cứu các vấn đề trên trong tương lai. Dựa vào kết quả nghiên cứu này, chúng tôi sẽ biên soạn cuốn từ điển đối chiếu thuật ngữ khoa học hình sự Anh - Việt . </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY