Luận án Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp niêm yết trong ngành dược phẩm ở Việt Nam

Luận án nghiên cứu đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngành dược, từ đó phân tích đánh giá một cách có hệ thống thực trạng tình hình tài chính và cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp dược niêm yết. Luận án đã phân tích tác động của cơ cấu nguồn vốn tới tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu của các nhóm doanh nghiệp có hệ số nợ thấp, trung bình và cao; tới rủi ro tài chính; đến chi phí sử dụng vốn; dòng tiền của doanh nghiệp. Qua đó chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế đó. - Luận án xem xét bối cảnh kinh tế - xã hội và định hướng phát triển ngành dược trong những năm tới, từ đó đề xuất các giải pháp tương đối đồng bộ, khả thi để hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn. Luận án tập trung vào hoạch định cơ cấu nguồn vốn mục tiêu với từng nhóm doanh nghiệp trong từng giai đoạn phát triển; áp dụng những phương pháp huy động vốn mới; nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp; cẩn trọng trong quyết định đầu tư. Luận án cũng đề xuất các khuyến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước trong việc tạo lập các điều kiện để hỗ trợ và thúc đẩy hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp niêm yết trong ngành dược phẩm ở Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY