Luận án Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang từ năm 1986 đến năm 2010

Từ quá trình chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Vị Xuyên từ năm 1986 đến năm 2010 có thể thấy, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế nhưng kết quả đạt được chứng minh chủ trương, chính sách của Đảng đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là đúng đắn, sự vận dụng đường lối đổi mới của Đảng vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương của Đảng bộ huyện Vị Xuyên là sáng tạo, là phù hợp. Thực tiễn cho thấy đời sống của các đồng bào dân tộc thiểu số ở Vị Xuyên đã được nâng cao một cách căn bản cả về mặt vật chất, chăm sóc sức khỏe cũng như khả năng thụ hưởng văn hóa. Từ một huyện gặp nhiều khó khăn cả về mặt tự nhiên, xã hội và hậu quả của cuộc chiến tranh biên giới để lại nặng nề, Đảng bộ và nhân dân huyện Vị Xuyên đã ra sức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước vừa sáng tạo, nỗ lực trong xây dựng phát triển kinh tế địa phương và đã đạt được những thành tựu quan trọng. Những thành tựu về kinh tế, xã hội mà huyện Vị Xuyên đạt được trong gần 30 năm qua đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đó là cơ sở, điều kiện vàng cũng là niềm tin để Đảng bộ và nhân dân huyện Vị Xuyên tiếp tục phát huy truyền thống và bài học kinh nghiệm đã có, khai thác mọi tiềm năng lợi thế của mình, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, xây dựng huyện Vị Xuyên ngày càng phát triển, xứng đáng là huyện động lực phát triển của tỉnh Hà Giang.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY