Luận án Chính sách nhà nước đối với các doanh nghiệp được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam (nghiên cứu tại các doanh nghiệp ngành dệt may)

Xoá bỏ sự phân biệt trong các chính sách và thực hiện các chính sách ưu đãi giữa công ty nhà nước chưa CPH và DN được CPH từ DNNN ngành DM về thuế, tín dụng, đầu tư, đất đai, xuất nhập cảnh. Quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan QLNN trong việc tiếp tục cung cấp thông tin, phổ biến chế độ chính sách cho DN sau chuyển đổi; Giao rõ trách nhiệm cho các cơ quan QLNN có liên quan đến quy trình CPH để giải đáp các vướng mắc của DN trong và sau CPH. - Phát triển một số tổ chức chuyên môn thực hiện nghiệp vụ tư vấn, đầu tư cổ phần, bao gồm: tư vấn xây dựng phương án CPH, dịch vụ phát hành cổ phiếu mới, chuyển nhượng cổ phần, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, xây dựng điều lệ CTCP, môi giới vay vốn đầu tư cổ phần, tư vấn quản lý DN sau CPH, dịch vụ liên quan đến cổ đông như Đại hội đồng cổ đông, tư vấn lập và hoạt động của các ban chức năng của CTCP, phân chia cổ tức, chuyển nhượng cổ phần.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY