Luận án Chiến lược kinh tế của trung quốc đối với khu vực đông á ba thập niên đầu thế kỷ XXI

<p> Trải qua hơn 35 n m cải cách mở cửa (1979), Trung Quốc từ một nền kinh tế lạc hậu, chậm phát triển đã vƣơn mình trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Sự thành công thần k đó của Bắc Kinh có đƣợc nhờ việc áp dụng “chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội” đúng đắn, đặc biệt là vai trò của chiến lƣợc kinh tế đối với các nƣớc trên thế giới. Chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Đông Á - khu vực vốn có vai trò quan trọng về địa kinh tế và chính trị đã không chỉ tác động tới quan hệ kinh tế khu vực mà còn ảnh hƣởng tới kinh tế toàn cầu, bởi những chủ thể là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và ASEAN đều là những nền kinh tế lớn trên thế giới. Trong chiến lƣợc này, Trung Quốc đã đạt đƣợc các mục tiêu c n bản mà chiến lƣợc đề ra trong các lĩnh vực về thƣơng mại, đầu tƣ và ODA. Với ASEAN, Trung Quốc đã biến khu vực này thành nơi tiêu thụ hàng hóa giá r và là thị trƣờng cung cấp nguyên liệu đầu vào cho sản xuất trong nƣớc. Bên cạnh đó, với chiến lƣợc ngoại giao kinh tế thông qua các khoản hỗ trợ phát triển và các định chế tài chính khác, Trung Quốc phần nào đã khẳng định đƣợc vai trò, vị thế của mình trong khu vực. Chiến lƣợc kinh tế với Đông Bắc Á, Trung Quốc đã đạt mục tiêu “chiếm lĩnh” trình độ khoa học, kỹ thuật hiện đại từ hai nền kinh tế tiên tiến là Nhật Bản và Hàn Quốc. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY