Luận án Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các đảng ủy học viện, trường sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

<p> 1. Công tác KT, GS của các đảng ủy học viện, trường sĩ quan quân đội trực tiếp là chức năng lãnh đạo của đảng ủy, một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thường xuyên coi trọng và nâng cao chất lượng công tác KT, GS là một tất yếu khách quan nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện, kịp thời phát huy ưu điểm, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Việc nâng cao chất lượng công tác KT, GS của các đảng ủy học viện, trường sĩ quan có vai trò quan trọng, góp phần xây dựng các đảng bộ học viện, trường sĩ quan trong sạch, vững mạnh, nhà trường vững mạnh toàn diện. 2. Công tác KT, GS của các đảng ủy các học viện, trường sĩ quan quân đội trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương, UBKT Trung ương, UBKT Quân ủy Trung ương và cơ quan chức năng cấp trên về KT, GS của Đảng, tiến hành tổng thể các hoạt động xác định chương trình kế hoạch, tiến hành kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, bồi dưỡng cấp ủy viên, ủy viên UBKT cấp ủy các cấp về công tác KT, GS, sơ, tổng kết công tác KT, GS; nghiên cứu hoàn chỉnh quy chế, hướng dẫn. Nâng cao chất lượng công tác KT, GS do các đảng ủy học viện, trường sĩ quan lãnh đạo, chỉ đạo và vai trò tham gia tích cực của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các học viện, trường sĩ quan. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY