Luận án Cấu trúc vốn và vốn luân chuyển tác động đến hiệu quả quản trị tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

<p> Kết hợp kết quả hồi quy ta thấy biến ngày trả tiền bình quân (APP) có tác động cùng chiều và có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa là 1% cho cả 4 mô hình 1.a, 1.b, 2.a và 2.b ở cả phƣơng pháp hồi quy GLS và GMM. Điều này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết quản trị tài chính, khoản chi phí phải trả cho nhà cung cấp thực chất có thể xem nhƣ là một nguồn tài trợ dƣới hình thức tín dụng thƣơng mại. Doanh nghiệp càng trì hoãn việc trả tiền cho nhà cung cấp, số ngày trả tiền sẽ gia tăng giúp doanh nghiệp rút ngắn chu kỳ luân chuyển tiền để tăng hiệu quả quản trị vốn lƣu động, góp phần làm tăng hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả sẽ đƣa ra giải pháp giúp chủ doanh nghiệp có thể kéo dài thời gian thanh toán cho nhà cung cấp bằng các cách sau: Thứ nhất, doanh nghiệp nên đa dạng hóa nhà cung cấp, để gia tăng cơ hội mua chịu hàng hóa hay dịch vụ. Thứ hai, chủ doanh nghiệp nên tích cực đàm phán với nhà cung cấp, chú trọng bảo vệ uy tín, củng cố vị thế tín dụng bằng cách minh chứng năng lực tài chính và luôn có thiện chí trả nợ, để gia tăng uy tín của mình trong thị trƣờng, từ đó sẽ dễ dàng trong việc đàm phán với nhà cung cấp. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY