Luận án Cấu trúc vốn và vốn luân chuyển tác động đến hiệu quả quản trị tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

<p> Kết quả hồi quy ở cả 2 phương pháp GLS và GMM đối với mô hình 1.c và 1.d để xem xét tác động của kỳ luân chuyển tiền (CCC) đều cho thấy biến CCC có tác động ngược chiều đến hiệu quả QTTC của doanh nghiệp. Trong khi phương pháp hồi quy GLS cho thấy CCC có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa là 1% cho cả 4 mô hình thì phương pháp GMM cho thấy CCC chỉ có ý nghĩa thống kê với mức 5% ở mô hình 1.c và 1.d. Mặc dù vậy, kết quả hồi quy cho thấy CCC có mối quan hệ ngược chiều với hiệu quả QTTC doanh nghiệp. Theo kết quả này, nếu CCC bị kéo dài thì hiệu quả QTTC doanh nghiệp sẽ kéo giảm. Theo lý thuyết về quản trị vốn lưu động, tiền mặt là tài sản không sinh lợi, do vậy nếu đồng tiền không được luân chuyển một cách nhanh chóng sẽ làm mất cơ hội tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp. Vì vậy rút ngắn CCC sẽ làm gia tăng hiệu quả QTTC doanh nghiệp. Kết quả từ bảng 4.8 và bảng 4.9 của mô hình này tương đồng với hầu hết các kết quả nghiên cứu trước đây trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Mối tương quan ngược chiều giữa CCC và hiệu quả tài chính có thể giải thích rằng việc tối thiểu hóa đầu tư vào vốn luân chuyển có thể giúp doanh nghiệp thúc đẩy gia tăng lợi nhuận, Điều này đảm bảo rằng tiền mặt không được duy trì trong kinh doanh quá lâu, nó phải được xoay vòng nhanh và dùng để tạo ra lợi nhuận cho công ty. Như vậy, từ kết quả phân tích hồi quy, ta có cơ sở để chấp nhận 7 giả thuyết nghiên cứu ở chương 3. Dấu của các hệ số DA, SDA, LDA, ACR, ICP, APP, CCC trong các mô hình đều thống nhất với giả thuyết ban đầu, tuy nhiên LDA không có ý nghĩa kê trong cả 2 phương pháp hồi quy GLS và GMM; ICP không có ý nghĩa thống kê ở phương pháp hồi quy GMM. Điều này có thể được giải thích do bộ số liệu thu thập là từ các Doanh nghiệp nhỏ và vừa vốn ưa thích sử dụng nợ ngắn hạn và hoạt động trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ, nơi hàng tồn kho có tỷ trọng thấp và như vậy thời gian lưu kho bình quân ít ảnh hưởng đến hiệu quả QTTC của doanh nghiệp. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY