Luận án Các định lý giới hạn dạng luật số lớn đối với mảng các biến ngẫu nhiên

<p> Luận án đã thu được các kết quả chính sau đây: - Thiết lập bất đẳng thức cực đại dạng bất đẳng thức Doob đối với mảng hiệu martingale và bất đẳng thức cực đại dạng bất đẳng thức Hájek-Rényi đối với mảng các biến ngẫu nhiên bất kỳ, nhận giá trị trong không gian Banach; - Thiết lập tiêu chuẩn hội tụ suy biến và luật yếu số lớn KolmogorovFeller đối với mảng phù hợp và mảng phù hợp theo hàng, nhận giá trị trong không gian Banach p-khả trơn; - Đưa ra các đặc trưng của không gian Banach p-khả trơn và không gian Banach Rademacher loại p dưới dạng bất đẳng thức moment và luật mạnh số lớn đối với mảng các biến ngẫu nhiên; - Đưa ra các điều kiện để một mảng các biến ngẫu nhiên bất kỳ, nhận giá trị trong một không gian Banach tùy ý tuân theo luật mạnh số lớn cho hai trường hợp n → ∞ và |n| → ∞; - Thiết lập luật mạnh số lớn đối với mảng các biến ngẫu nhiên có cấu trúc ràng buộc theo khối. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY