Luận án Báo đảng địa phương với việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống

<p> Trong khuôn khổ của một luận án, do điều kiện về không gian, thời gian và những điều kiện khác, tác giả chưa thể nghiên cứu đầy đủ, toàn bộ BĐĐP của 63 tỉnh thành, cả 03 miền Bắc - Trung - Nam để chỉ ra các biểu hiện đặc thù của từng vùng, miền khác nhau trong vấn đề giữ gìn và phát huy những GTVHTT. Tuy nhiên, những GTVHTT của dân tộc là cái chung phổ biến góp phần vào sự hình thành nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, nên dù chưa nghiên cứu được một cách đầy đủ, toàn bộ các BĐĐP trong cả nước, song, tác giả cũng đã đưa ra được những tiêu chí chung nhằm đánh giá vai trò của BĐĐP, cũng như một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả việc giữ gìn, phát huy những GTVHTT của báo đảng địa phương. Tác giả luận án xác định vấn đề giữ gìn và phát huy những GTVHTT của BĐĐP không chỉ giới hạn nghiên cứu ở cấp độ luận án, mà cần mở rộng hơn, đi sâu nghiên cứu chi tiết hơn, tập trung vào đặc trưng của báo đảng địa phương từng vùng, miền, từng GTVHTT đã góp phần xây dựng hệ giá trị chuẩn của văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH và HNQT. trong qua trình nghiên cứu sau này. Tác giả mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo để đề tài "Báo đảng địa phương với việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống" được giải quyết một cách toàn diện, đầy đủ, khoa học và sâu sắc. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY