Lập chương trình tính kiểm tra nhiệt các hệ thống làm mát động cơ đốt trong

MỤC LỤC Trang 1. Mục đích và ý nghĩa đề tài. 5 2. Giới thiệu tổng quan visual basic 6.0 5 3. Lý thuyết truyền nhiệt. 6 3.1. Các định luật và phương trình cơ bản về dẫn nhiệt. 6 3.1.1. Định luật Fourier về dẫn nhiệt. 6 3.1.2. Phương trình vi phân dẫn nhiệt. 8 3.1.3. Điều kiện đơn trị. 10 3.2. Trao đổi nhiệt đối lưu. 11 3.2.1. Khái niệm trao đổi nhiệt đối lưu . 11 3.2.2. Hệ phương trình vi phân mô tả quá trình trao đổi nhiệt đối lưu. 11 3.2.3. Lý thuyết đồng dạng và các tiêu chuẩn đồng dạng. 12 3.2.3.1. Lý thuyết đồng dạng. 12 3.2.3.2. Các tiêu chuẩn đồng dạng. 13 3.2.4. Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức. 14 3.3. Truyền nhiệt qua vách có cánh. 15 4. Giới thiệu chung về hệ thống làm mát. 17 4.1. Hệ thống làm mát bằng nước. 18 4.1.1. Hệ thống làm mát kiểu bốc hơi: 18 4.1.2. Hệ thống làm mát bằng nước kiểu đối lưu tự nhiên: 19 4.1.3. Hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức: 20 4.1.3.1. Hệ thống làm mát cưỡng bức tuần hoàn kín một vòng: 20 4.1.3.2. Hệ thống làm mát cưỡng bức tuần hoàn hai vòng: 22 4.1.3.3. Hệ thống làm mát một vòng hở: 23 4.2. Hệ thống làm mát ở nhiệt độ cao. 24 4.2.1. Hệ thống làm mát cưỡng bức nhiệt độ cao kiểu bốc hơi bên ngoài: 24 4.2.2. Hệ thống làm mát cưỡng bức nhiệt độ cao có lợi dụng nhiệt của hơi nước và nhiệt của khí thải: 25 4.3. Kết cấu các cụm chi tiết chính của hệ thống làm mát bằng nước. 26 4.3.1. Kết cấu két làm mát. 26 4.3.2. Kết cấu của bơm nước. 28 4.3.2.1. Bơm ly tâm. 28 4.3.2.2.Bơm piston. 30 4.3.2.3.Bơm bánh răng. 30 4.3.2.4. Bơm cánh hút. 31 4.3.3.Quạt gió. 32 4.3.4.Van hằng nhiệt 33 4.4. Hệ thống làm mát động cơ bằng không khí (gió). 35 4.4.1. Hệ thống làm mát bằng không khí kiểu tự nhiên: 35 4.4.2. Hệ thống làm mát không khí kiểu cưỡng bức. 36 4.5. So sánh ưu khuyết điểm của kiểu làm mát bằng nước và kiểu làm mát bằng không khí. 36 5. Khảo sát hệ thống làm mát động cơ CA498. 38 5.1. Sơ đồ, mục đích, yêu cầu hệ thống làm mát. 38 5.1.1. Sơ đồ hệ thống làm mát: 38 5.1.2. Mục đích của hệ thống làm mát: 38 5.1.3. Yêu cầu của hệ thống làm mát: 39 5.2. Các bộ phận và môi chất làm mát trong động cơ CA498 39 5.2.1. Két làm mát: 39 5.2.1.1. Công dụng và yêu cầu: 39 5.2.1.2. Kết cấu và nguyên lý làm việc: 39 5.2.2. Nắp két: 40 5.2.2.1. Công dụng và yêu cầu: 40 5.2.2.2. Kết cấu và nguyên lý làm việc: 41 5.2.3. Bơm nước: 42 5.2.3.1. Công dụng và yêu cầu: 42 5.2.3.2. Kết cấu và nguyên lý làm việc: 42 5.2.4. Van hằng nhiệt. 43 5.2.4.1. Công dụng và yêu cầu: 43 5.2.4.2. Kết cấu và nguyên lý hoạt động. 44 5.2.5. Quạt gió. 45 5.2.5.1. Công dụng và yêu cầu: 45 5.2.5.2. Kết cấu và nguyên lý làm việc: 45 5.3. Dung môi làm mát. 46 6. Các hư hỏng thường gặp và cách khắc phục sữa chữa hệ thống làm mát. 46 6.1. Các điều cần chú ý khi làm việc trên hệ thống làm mát. 46 6.2. Các hư hỏng và cách khắc phục sửa chữa. 47 6.2.1. Két làm mát: 47 6.2.2. Nắp két: 48 6.2.3. Bơm nước: 48 6.2.4. Van hằng nhiệt: 49 6.2.5. Quạt gió: 49 6.3. Các phương pháp kiểm tra hư hỏng hệ thống làm mát. 49 6.3.1. Kiểm tra và bổ sung nước làm mát: 49 6.3.2. Kiểm tra hiện tượng rò rỉ nước của hệ thống làm mát: 49 6.3.3. Kiểm tra hiện tượng tắc két nước: 51 6.3.4. Kiểm tra van hằng nhiệt: 51 6.3.5. Kiểm tra, điều chỉnh bộ truyền đai: 51 6.3.6.Thông rửa hệ thống làm mát: 52 6.4. Các phương pháp cấp, xả nước trong hệ thống làm mát. 53 6.4.1. Cấp nước làm mát: 53 6.4.2. Xả nước làm mát: 53 7. Tính kiểm tra nhiệt hệ thống làm mát của động cơ CA498 (Bằng chương trình VB 6.0) 53 7.1. Các đặc điểm và thông số kỹ thuật động cơ CA498 53 7.1.1. Giới thiệu về động cơ CA498. 53 7.1.2. Các thông số của động cơ CA498. 54 7.2. Cơ sở lý thuyết tính toán kiểm tra nhiệt hệ thống làm mát. 55 7.2.1. Các thông số của két nước, bơm nước và quạt gió. 55 7.2.2. Tính toán thông số kiểm tra két nước. 56 7.2.3. Xác định nhiệt lượng động cơ truyền cho nước làm mát. 58 7.2.4. Xác định lượng nhiệt két làm mát truyền ra môi trường. 60 7.2.5. Tính kiểm nghiệm quạt gió. 64 7.2.6. Tính kiểm nghiệm bơm nước. 67 7.3. Kết quả tính toán. 68 7.3. Kết quả tính toán. 69 8. Tính kiểm tra nhiệt hệ thống làm mát động cơ DAEWOO DE12TIS (Bằng chương trình VB 6.0) 70 8.1. Các đặc điểm thông số kỹ thuật của động cơ DAEWOO DE12TIS 70 8.1.1. Giới thiệu chung. 70 8.1.2. Các thông số kỹ thụât của động cơ DE12TIS 71 8.3.Kết quả tính toán. 73 9.Tính kiểm tra nhiệt hệ thống làm mát động cơ YC4G170-20 (Bằng chương trình VB 6.0) 74 9.1. Các đặc điểm thông số kỹ thuật của động cơ YC4G170-20 74 9.1.1. Giới thiệu chung. 74 9.1.2. Các thông số kỹ thụât của động cơ YC4G170-20 74 9.2. Các thông số của két nước, bơm nước và quạt gió. 75 9.3. Kết quả tính toán. 76 10. Thuật toán: 78 11.Kết luận. 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY