Kiểm soát chi ngân sách nhà nước trong tình hình Việt Nam hiện nay

A. LỜI NÓI ĐẦU B. NỘI DUNG Chương 1: MỘT SỐ VÁN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Chi ngân sách nhà nước và quản lý chi ngân sách nhà nước 1.1.1 Chi ngân sách nhà nước 1.1.2 Quản lý chi ngân sách nhà nước 1.2 Kiểm soát chi ngân sách nhà nước 1.2.1 Khái niệm kiểm soát chi ngân sách nhà nước 1.2.2 Sự cần thiết phải kiểm soát chi ngân sách nhà nước 1.2.3 Yêu cầu đối với công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước 1.3 Kho bạc Nhà nước và nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước 1.3.1 Chức năng nhiệm vụ của kho bạc nhà nước 1.3.2 Nội dung và đặc điểm kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 1.3.3 Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng công tác kiểm soát chi trong Kho bạc nhà nước 1.3.4 Vai trò của Kho bạc nhà nước trong kiểm soát chi ngân sách nhà nước Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HIỆN NAY 2.1 Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên - Sơ lược về luật NSNN và các văn bản điều chỉnh: - Thực trạng của kiểm soát chi trong thời gian gần đây 2.2 Thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tư Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC QUẢN KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH HIỆN NAY 3.1 Mục tiêu và định hướng hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách 3.2 Những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách trong tương lai C. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY