Khóa luận Xây dựng phần mềm vui học lập trình pascal

<p> Sau sáu tháng tìm hiểu, nghiên cứu và xây dựng, chúng em đã xây dựng đƣợc một phần mềm trò chơi “VUI HỌC PASCAL” giúp cho ngƣời chơi có thể tự học, tự ôn luyện ngôn ngữ lập trình Pascal. Phần mềm này đƣợc xây dựng trên công nghệ Flash với ActionScript đã đạt đƣợc những kết quả sau - Xây dựng đƣợc phần mềm tƣơng đối hoàn chỉnh cho phép ngƣời chơi có thể tự học, ôn tập kiến thức ngôn ngữ lập trình Pascal thông qua hệ thống câu hỏi dƣới nhiều dạng: trắc nghiệm, điền khuyết, so khớp, lắp ghép, xây dựng thuật toán, xem mô phỏng - Ngƣời chơi có thể sử dụng trò chơi này để vừa học vừa chơi ngôn ngữ lập trình Pascal, hệ thống có thể giúp đỡ ngƣời chơi khi gặp khó khăn về kiến thức dựa vào mô hình KG Mặc dù đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều nhƣng do thời gian và khả năng chƣa cho phép nên đề tài còn một số hạn chế: - Số thuật toán đƣợc mô phỏng trong chƣơng trình còn ít. - Hệ thống câu hỏi, bài tập trong cơ sở dữ liệu còn hạn chế </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY