Khóa luận Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất khẩu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNGi TÓM TẮTii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU1 1.1.Lý do chọn đề tài:1 1.2.Mục tiêu nghiên cứu:2 1.3.Phạm vi nghiên cứu:2 1.4.Ý nghĩa thực tiễn:2 1.5.Cấu trúc của đề tài nghiên cứu:3 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT - MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU4 2.1.Thương mại điện tử4 2.1.1Thương mại điện tử là gì4 2.1.2Các mô hình ứng dụng thương mại điện tử5 2.1.3Các cấp độ phát triển của thương mại điện tử6 2.1.4Một số định nghĩa liên quan trong thương mại điện tử7 2.1.4.1Website. 7 2.1.4.2Các nguyên tắc thiết kế, trình bày website. 8 2.1.4.3Các chỉ số đo lường mức độ sẵn sàng thương mại điện tử của các quốc gia. 10 2.1.5Các công cụ Truyền thông tiếp thị trực tuyến (Marketing Communications)11 2.2.Thông tin tích hợp (Intergrated Marketing Communication - IMC)16 2.3.Quá trình truyền tin. 16 2.3.1Các thành phần của mô hình truyền tin. 16 2.3.2Mô hình hiệu ứng truyền tin. 17 2.3.3Quá trình thiết kế chương trình quảng bá thương hiệu. 18 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU23 3.1.Thiết kế nghiên cứu. 23 3.2.Giai đoạn 1 – Nghiên cứu khám phá. 23 3.3.Giai đoạn nghiên cứu 2. 25 3.4.Giai đoạn 3 – Nghiên cứu hoạch định. 25 CHƯƠNG 4: HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÔNG TY ANGIMEX VÀ CÁC CÔNG TY TRONG NGÀNH26 4.1.Giới thiệu Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang. 26 4.2.Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại Công ty ANGIMEX31 4.3.Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại các công ty trong lĩnh vực xuất khẩu gạo. 36 4.3.1.Tổng Công ty lương thực miền Bắc – Vinafood 1. 37 4.3.2.Tổng Công ty lương thực miền Nam – Vinafood 2. 38 4.3.3.Công ty Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Long – Imexcuulong. 39 4.3.4.Công ty lương thực Tiền Giang – Tigifood. 41 4.3.5.Công ty cổ phần Du lịch An Giang – An Giang Tourimex. 42 CHƯƠNG 5: LẬP KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀO VIỆC QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU CHO NGÀNH HÀNG GẠO XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY ANGIMEX44 5.1.Xác định thị trường mục tiêu cho việc ứng dụng thương mại điện tử trong quảng bá thương hiệu gạo Angimex. 44 5.2.Xác định mục tiêu thông tin và thiết kế thông điệp cho ứng dụng thương mại điện tử trong quảng bá thương hiệu gạo Angimex. 47 5.3.Lập kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất khẩu của công ty Angimex. 48 5.4.Hoạch định ngân sách. 52 5.5.Đánh giá hiệu quả. 53 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN55 6.1.Kết luận. 55 6.2.Kiến nghị56 PHỤ LỤC57 TÀI LIỆU THAM KHẢO58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY