Khóa luận Ứng dụng mô hình tái định giá để phân tích rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

<p> Ngăn chặn tổn thất khi ngân hàng có khe hở nhạy cảm lãi suất âm (Tài sản Có nhạy lãi < Tài sản Nợ nhạy lãi) và lãi suất dự tính tăng: không để cho chi phí vay vốn tăng và giá trị tài sản giảm.  Mua hợp đồng quyền chọn bán: lãi suất tăng sẽ làm giảm giá trị thị trường của các chứng khoán xuống mức Fn ở dưới mức giá thỏa thuận S. Ngân hàng sẽ mua các chứng khoán với giá Fn và bán cho người phát hành quyền với giá S. Lợi nhuận S – Fn (trừ đi phí quyền chọn) sẽ bù đắp một phần tổn thất do chi phí trả lãi tăng do lãi suất tăng. - Ngăn chặn tổn thất khi ngân hàng có khe hở nhạy cảm lãi suất dương (Tài sản Có nhạy lãi > Tài sản Nợ nhạy lãi) và lãi suất dự tính giảm: hạn chế sự giảm thu nhập dự tính từ các khoản tín dụng và từ hoạt động kinh doanh chứng khoán  Mua hợp đồng quyền chọn mua: lãi suất giảm sẽ làm tăng giá trị thị trường của các chứng khoán đến mức Fn; tạo cơ hội cho ngân hàng thu lợi Fn – S (trừ đi phí quyền chọn). Lợi nhuận này sẽ bù đắp một phần tổn thất về thu nhập lãi do lãi suất giảm Khoản lợi nhuận mà ngân hàng thu được từ các giao dịch quyền chọn sẽ bù đắp tổn thất về thu chi lãi khi lãi suất thay đổi. Nếu lãi suất không vận động đúng dự đoán thì ngân hàng chỉ chịu lỗ bằng đúng phí quyền chọn, nhưng lại được lợi từ danh mục tài sản Có, tài sản Nợ của mình. Vì thế, có thể nói, hợp đồng quyền chọn là một công cụ khá lí tưởng cho các ngân hàng trong công tác phòng ngừa rủi ro lãi suất. 3.2.7. Giải pháp về công tác nhân sự Trong hoạt động quản trị rủi ro lãi suất, toàn bộ quá trình quản trị rủi ro lãi suất như nhận diện rủi ro, phân tích rủi ro, giám sát biến động lãi suất, dự báo mức rủi ro đều phải do các bộ phận quản trị rủi ro phụ trách đảm nhiệm. Nên yêu cầu đặt ra cho công tác nhân sự của Ngân hàng là: Tuyển chọn và đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên môn hóa trong quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro lãi suất nói riêng về công tác nhận diện và phòng ngừa rủi ro lãi suất một cách bài bản. Bên cạnh đó, Ngân hàng phải trang bị kĩ năng sử dụng các kỹ thuật đo lường rủi ro lãi suất bằng các mô hình (bao gồm cả mô hình tái định giá) cũng như thường xuyên nâng cao trình độ hiểu biết về các công cụ phái sinh để ứng dụng vào công tác quản trị rủi ro lãi suất. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY