Khóa luận Ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam

<p> Qúa trình tự do hóa sản xuất cùng với xu thế hội nhập của ngành ngân hàng Việt Nam vừa tạo điều kiện cho các NHTM có nhiều cơ hội kinh doanh, tạo động lực cho ngân hàng trong việc cạnh tranh nhưng cũng để lại nguy cơ về rủi ro lãi suất rất cao. Bởi vì lãi suất là một đại lượng biến động liên tục, nằm ngoài sự kiểm soát của ngân hàng. Ngân hàng không thể tự xác định mức lãi suất mà lãi suất này do thị trường quy định. Ngân hàng chỉ có thể điều chỉnh sự hoạt động của mình theo sự biến động của lãi suất thị trường. Do đó, công tác quản trị rủi ro lãi suất ở ngân hàng là hết sức khó khăn và phức tạp. Các NHTM nói chung và ngân hàng TMCP Công thương nói riêng cần phải chú trọng đến công tác quản trị rủi ro lãi suất. Khi lãi suất thay đổi sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập của ngân hàng qua đó tác động đến kết quả kinh doanh của ngân hàng. Khóa luận tốt nghiệp này đã giải quyết được tương đối tốt các mục tiêu nghiên cứu ban đầu đặt ra: khóa luận đã trình bày được những cơ sở lí luận về lãi suất trong nền kinh tế, tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro lãi suất, đặc biệt là các mô hình đo lường rủi ro lãi suất hiện nay. Dựa trên những cơ sở lí luận đó và những diễn biến lãi suất Việt Nam giai đoạn 2011-2014, khóa luận đã ứng dụng mô hình tái định giá tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và đã đo lường được nguy cơ rủi ro lãi suất của ngân hàng trong giai đoạn 2011-2014. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với sự ảnh hưởng đến thu nhập của ngân hàng trong giai đoạn 2011-2014. Từ đó, khóa luận đã đưa ra các giải pháp, kiến nghị để nâng cao công tác quản trị và hạn chế rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Đại học Kinh tế Huế </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY