Khóa luận Ứng dụng mô hình bao dữ liệu dea để đánh giá hiệu quả hoạt động của một số ngân hàng thương mại Việt Nam

<p> Phân khúc khách hàng và quản lý danh mục khách hàng: Các ngân hàng cần phải phân khúc khách hàng để từ đó có những chiến lược, định hướng, chính sách về tín dụng, chính sách huy động, chính sách giá phù hợp nhằm thu hút và tăng trưởng doanh thu của từng danh mục khách hàng chứ không đồng nhất các nhóm khách hàng bằng một chính sách chung. - Giảm tỷ lệ chi phí/doanh thu: Bên cạnh việc tăng lợi nhuận trên một khách hàng thì giải pháp giảm tỷ lệ chi phí/doanh thu được thực hiện thông qua: + Tăng doanh thu bằng cách đa dạng hóa nguồn thu: Ngoài biện pháp đẩy mạnh nguồn thu từ tín dụng, tuy nhiên cần thận trọng trong việc lựa chọn khách hàng vì đây có thể khiến lợi nhuận từ hoạt động tín dụng giảm mạnh nếu khách hàng nợ xấu có thể khiến chi phí dự phòng tín dụng gia tăng. Bên cạnh đó tăng cường nguồn thu từ hoạt động dịch vụ, nguồn thu từ kinh doanh ngoại hối. + Tăng doanh thu từ các khối kinh doanh, từ các công ty liên kết và từ vốn chủ sở hữu + Giảm chi phí từ lãi bằng cách huy động các nguồn vốn có chi phí thấp như tiền gửi không kỳ hạn từ các tổ chức kinh tế, dân cư, giảm bớt các nguồn vốn huy động với chi phí cao trên thị trường liên ngân hàng. - Phát triển sản phẩm mới: Việc phát triển sản phẩm mới không chỉ giúp ngân hàng nâng cao được năng lực cạnh tranh trên thị trường mà chính việc phát triển ra những sản phẩm mới sẽ giúp tăng doanh thu, lợi nhuận từ khách hàng, đặc biệt nếu sản phẩm mới càng độc đáo, mới lạ, có sự khác biệt cao so với các ngân hàng khác thì tỷ suất lợi nhuận thu được sẽ rất cao. 3.2.3.3. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực  Về công tác tuyển dụng: - Đẩy mạnh công tác tuyển dụng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao tập trung với đối tượng là các cán bộ có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng từ </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY