Khóa luận Ứng dụng công nghệ biofloc trong nuôi tôm thẻ chân trắng

<p> Những nghiên cứu gần đây cho thấy công nghệ biofloc đem lại 3 tác dụng kép: xử lý chất thải, tạo nguồn thức ăn và hỗ trợ công tác phòng bệnh. Trong các ao nuôi trồng thủy sản thâm canh, vấn đề quản lý chất lượng nước gặp rất nhiều khó khăn do lượng chất thải hữu cơ, với lượng chất nitơ vô cơ có độc tính cao đối với thủy sinh vật tích tụ trong quá trình nuôi. Kỹ thuật biofloc được sử dụng để hấp thu những chất thải này, duy trì chất lượng nước ao tốt hơn và tái sử dụng thức ăn. Đề tài gồm 2 thí nghiệm mỗi thí nghiệm tiến hành trong 30 ngày. Thời gian thủy phân Carbohydrate trước khi bổ sung lần lượt là 24h, 36h, 48h. Lượng Carbohydrate được bổ sung định kỳ theo hàm lượng TAN ở thí nghiệm 1 và theo hàm lượng thức ăn ở thí nghiệm 2. Ở thí nghiệm bổ sung bột gạo theo TAN thì ở nghiệm thức có bổ sung carbohydrate cho tỉ lệ sống cao hơn ở nghiệm thức không bổ sung carbohydrate, ở nghiệm thức thủy phân bột gạo 24 giờ cho tỉ lệ sống cao hơn nghiệm thức không bổ sung là 9,5%, ở nghiệm thức thủy phân bột gạo 36 giờ cho tỉ lệ sống cao hơn nghiệm thức không bổ sung là 14,9%, còn ở nghiệm thức thủy phân bột gạo 48 giờ cho tỉ lệ sống cao hơn nghiệm thức không bổ sung là 23,1%. Ở nghiệm thức thủy phân bột gạo 48 giờ cho tỉ lệ sống cao hơn nghiệm thức bổ sung 24 giờ, 36 giờ lần lượt là 12,3% và 7,1%. Ở thí nghiệm bổ sung bột gạo theo thức ăn thì ở nghiệm thức có bổ sung carbohydrate cho tỉ lệ sống cao hơn ở nghiệm thức không bổ sung carbohydrate tỉ lệ sống đạt cao nhất ở nghiệm thức thủy phân bột gạo 48 giờ và cao hơn nghiệm thức không bổ sung, thủy phân 24 giờ và 36 giờ lần lượt là 14,6%, 2,6% và 1,7%. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY