Khóa luận Tổng hợp và xác định cấu trúc một số phức kẽm (II) với dẫn xuất thế N(4)-Aminylthiosemicarbazone chứa hợp phần Quinoline

<p> CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 1. Bằng một số phương pháp tổng hợp đặc thù và thích hợp, các phối tử L1, L2, L3 cùng với phức [Zn(L1)2](NO3)2, Zn(L2)2, Zn(L3)2 đã được tổng hợp thành công. Đó là: − 2-chloroquinoline-3-carbaldehyde-N(4)-(4-methylpiperidinyl)thiosemicarbazone (L1). − 2-quinolone-3-carbaldehyde-N(4)-(4-methylpiperidinyl)thiosemicarbazone (L2). − 2-quinolone-3-carbaldehyde-N(4)-morpholinylthiosemicarbazone (L3). − bis 2-chloroquinoline-3-carbaldehyde-N(4)-(4-methylpiperidinyl)thiosemicarbazone ) Zn(II). − bis 2-quinolone-3-carbaldehyde-N(4)-(4-methylpiperidinyl)thiosemicarbazone) Zn(II) − bis 2-quinolone-3-carbaldehyde-N(4)-morpholinylthiosemicarbazone Zn(II) 2. Bằng một số phương pháp phân tích công cụ như IR, UV-Vis, 1H-NMR, COSY, 13CNMR, HSQC, HRMS, cấu tạo của từng phối tử và từng phức đã được đề nghị: Trường hợp phức chất Zn(L2)2 và Zn(L3)2, mặc dù chưa có dữ liệu khối phổ MS, nhưng chúng tôi đã cố gắng vận dụng những phương pháp khác để đưa đến kết luận phù hợp nhất. Vì vậy, cấu trúc của Zn(L2)2 và Zn(L3)2 là những cấu trúc được đề nghị, cần được kiểm chứng bằng phương pháp đo MS. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY