Khóa luận Tình hình thực hiện vốn ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại tỉnh thừa thiên Huế

Cần tăng cường nguồn vốn đầu tư cho các huyện còn khó khăn. Cần quy định chế tài xử phạt hợp lý đối với sai phạm trong thực hiện đầu tư, nên xử phạt gia tăng theo quy mô vi phạm với tỷ lệ được quy định trước. Đồng thời, Nhà nước nên đẩy mạnh thực hiện việc phân cấp quản lý vốn và quản lý vốn đầu tư. Đầu tư mạnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội với tỷ lệ cao hơn với các huyện đã ổn định trong vùng để tạo sự phát triển toàn diện về mọi mặt, nhanh chóng hòa nhập với sự phát triển của các địa phương trong tỉnh và cả nước. Cần quản lý vĩ mô tốt hơn việc sử dụng nguồn vốn NSNN cho đầu tư CSHT vì phát triển có chất lượng và bền vững. Sử dụng vốn có trọng tâm, trọng điểm hơn, có lộ trình thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Cần quy định việc đánh giá hiệu quả của mỗi công trình đầu tư CSHT là khâu cuối cùng của việc thực hiện công trình đó. Sử dụng tối ưu nguồn vốn NSNN còn có ý nghĩa là cần biết các nguồn vốn khác như: vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn của các thành phần kinh tế khác đầu tư vào các công trình CSHT bằng các chính sách và hình thức thích hợp. Cần làm rõ trách nhiệm và quyền hạn của tập thể và cá nhân trong công tác quy hoạch, thẩm định và quyết toán phê duyệt dự án. Phân cấp nhiều hơn cho địa phương là đúng những phải kèm theo kỷ cương, tinh thần liên kết, tránh tư duy sản xuất nhỏ, cá thể và khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh. Cần đổi mới những cơ chế quản lý làm phát sinh tư tưởng cục bộ trong quy hoạch khiến các địa phương cho dù không có cơ sở vẫn xin TW cơ chế chính sách “đặc thù” cho mình, thay vì khuyến khích các địa phương liên kết, hợp tác với nhau để phát huy thế mạnh của vùng và để cùng phát triển. Chính cơ chế này là nhân tố nội sinh của sự dàn trải trong đầu tư CSHT. Chính phủ cần chỉ đạo Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Tài chính thực hiện đúng Luật NSNN, cụ thể là 2 dòng ngân sách đầu tư CSHT và chi thường xuyên cần được quản lý thống nhất, quy định rõ Bộ nào chịu trách nhiệm cuối cùng trước Chính phủ và Quốc hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY