Khóa luận Tình hình thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã Ngọc sơn, huyện Quỳnh lưu, tỉnh Nghệ An

Xây dựng làng văn hóa đã đem lại hiệu quả xã hội rất tích cực và đã trở thành một nội dung quan trọng của xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng làng văn hóa phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa Nhà nước và người dân, góp phần cho sự phát triển đồng bộ về tất cả mọi mặt kinh tế - chính trị - văn hóa - giáo dục – y tế. Để tạo nên “làng văn hóa” thì trong đó mỗi gia đình phải là một “gia đình văn hóa”.Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, hoàn thiện hệ thông thiết chế và hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn. Để làm được điều đó, cần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển làng văn hóa nông thôn và tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực này. 3.2.6. Thực hiện nông thôn mới gắn với quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường Vấn đề bảo vệ nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường từ việc quản lý nguồn nước, cấp thoát nước, thu gom rác thải. Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường ở nông thôn Việt Nam nói chung và ở xã Ngọc Sơn nói riêng đang ngày trở nên trầm trọng, mặc dù xã đó có quy hoạch cụ thể nhưng vấn đề ô nhiễm môi trường vẫn còn và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Vì vậy, các địa phương cần chú ý xây dựng, cải tạo hệ thống xử lý rác thải, tổ chức thu gom xử lý rác thải đúng nơi quy định; khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước, không khí hiện nay trên địa bàn xã; xây dựng khu chăn nuôi, khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp có ô nhiễm ra khỏi khu dân cư

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY