Khóa luận Tìm hiểu thực trạng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Huế

<p> Phát triển kinh tế năng động và bền vững là nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và nhân dân ta hướng đến. Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đòi hỏi một khối lượng vốn đầu tư rất lớn. Vì vậy hoạt động cho vay trong NH đóng vai trò rất quan trọng, hoạt động cho vay tốt, có hiệu quả, có chất lượng thì hoạt động NH ngày càng hoàn thiện, tọa điều kiện vững chắc cho nền kinh tế tiếp tục tăng trưởngvà phát triển Là một NHTM hoạt động trong kĩnh vực kinh doanh tiền tệ, NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Huế đã mở rộng quy mô theo hướng kinh doanh đa năng, quan hệ làm ăn với mọi thành phần kinh tế. Trong giai đoạn hiện nay, các DN cần lượng vốn phục vụ sản xuất rất lớn để có thể đứng vững được trong nền kinh tế hội nhập toàn cầu và sự khủng hoảng của nền kinh tế, báo động năm 2009 là một năm đầy khó khăn. Việc thựcc hiện cho vay trực tiếp đến các DN là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương. Đáp ứng được nguồn vốn cho các DN là việc làm mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế trên địa bàn. Trong đề tài, tôi đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiển về hoạt động cho vay vốn của các DN của NHTM nói chung. Đánh giá được thực trạng cho vay ngắn hạn trong những năm qua của NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Huế. Qua 3 năm 2008 – 2010, công tác cho vay ngắn hạn tại NH đã đạt được nhiều thành tích, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Tổng doanh số cho vay đã tăng trưởng qua các năm. Doanh số cho vay trung bình 3 năm đạt 1.082.142 triệu đồng. Doanh số thu nợ tăng mạnh qua 3 năm. Dư nợ bình quân 3 năm đạt 306.803 triệu đồng. Nợ quá hạn thì tăng qua các năm, cần có những chính sách phù hợp để giảm mạnh số lượng nợ quá hạn. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY