Khóa luận Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty cổ phần Hồng Đức

<p> Xuất phát từ vai trò của hệ thống KSNB trong từng doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế thị trường hiện nay nói chung thì việc hình thành hệ thống KSNB ở nước ta là một vấn đề tất yếu cần thiết để đảm bảo tính trung thực của BCTC trong doanh nghiệp cũng như tính tuân thủ, tính hoạt động của doanh nghiệp nhằm đưa ra các kiến nghị và giải pháp về chế độ kế toán, hình thức quản lí, tính hiệu quả của doanh nghiệp. Trong cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt các doanh nghiệp phải tự vươn lên bằng chính sức lực của bản thân mình, KSNB giúp cho các nhà quản trị có đầy đủ các thông tin chính xác về tình hình hoạt động của doanh nghiệp mình mà từ đó ra các quyết định quản lí, đảm bảo kinh doanh một cách có lãi. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay ở Việt Nam, KSNB còn là vấn đề khá mới mẻ, chưa được đề cập tới nhiều, cho nên việc hình thành bộ phận KSNB trong các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay còn gặp phải nhiều khó khăn. Nhận thức được tầm quan trọng đó, em đã thực hiện đề tài: “Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Hồng Đức”. Qua thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế hệ thống KSNB tại Công ty Cổ phần Hồng Đức, đã giúp em nắm rõ hơn về hệ thống KSNB đối với một số khoản mục trọng yếu, trình bày được tổng quan về hệ thống KSNB và hệ thống lại những kiến thức cơ bản nhất về KSNB. Em đã tìm hiểu thực trạng hệ thống KSNB và so sánh với kiến thức đã được học và đưa ra một số đánh giá. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB của Công ty Cổ phần Hồng Đức. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY