Khóa luận Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển dịch vụ bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

Những thay đổi về cơ cấu tổ chức bộ máy, đặc biệt là nhân sự chủ chốt gồm thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH), Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách kinh doanh, kế toán trưởng hoặc Giám đốc đơn vị phụ thuộc (trường hợp được Giám đốc đơn vị chính uỷ quyền); + Những thay đổi về vốn, tài sản, điều lệ, đăng ký kinh doanh, trụ sở, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp và những thay đổi về nội dung dự án, phương án so với dự kiến ban đầu, làm suy giảm khả năng thực hiện nghĩa vụ được bên A bảo lãnh; + Thông tin chi tiết về việc đổi mới sắp xếp lại hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (tiến trình chuyển đổi, thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp chuyển đổi và giá trị doanh nghiệp chuyển đổi,.). - Thực hiện đối chiếu số dư bảo lãnh với bên A tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp chuyển đổi.(Lưu ý: chỉ đưa vào hợp đồng nội dung này đối với doanh nghiệp có khả năng chuyển đổi); - Trong vòng 20 ngày kể từ khi có quyết định chuyển đổi doanh nghiệp, bên B phải chuyển tiền ký quỹ đủ 100% giá trị bảo lãnh từng lần đã được bên A phát hành. Trường hợp không thể chuyển đủ tiền theo quy định trên, bên B phải thông báo bằng văn bản cho bên A về việc chuyển đổi doanh nghiệp và đề nghị chuyển số dư bảo lãnh sang doanh nghiệp mới. Trường hợp bên B được sáp nhập vào doanh nghiệp khác phải có văn bản đồng ý tiếp nhận số dư bảo lãnh tại bên A của doanh nghiệp nhận sáp nhập, trước khi chuyển giao tài sản

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY