Khóa luận Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay và sử dụng vốn vay của các hộ nông dân tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Lao Bảo

NHNo&PTNT Lao Bảo là một trong những NH đã gặt hái được nhiều thành công trong suốt quá trình hoạt động, khẳng định rõ vị trí, vai trò chủ lực, chủ đạo trong đầu tư tín dụng tại khu vực nông nghiệp, nông thôn và mở rộng đa dạng hoá đối tượng. Hướng đến đối tương chính là hộ nông dân, nhằm cung ứng nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, tăng thu nhập. thể hiện ở chương 2 trong quá trình nghiên cứu như sau: * Về công tác cho vay. Hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT Lao Bảo trong 3 năm qua đã có những thành tựu đáng kể: Doanh số cho vay tăng lên qua các năm: năm 20068 doanh số cho vay đạt 117.019 triệu đồng nhưng đến năm 2010 lên tới 163.107 triệu đồng.Trong đó DSCV hộ nông dân chiếm tỷ trọng cao, năm 2008 DSCV chiếm 98,28% trong tổng DSCV, năm 2009 là 78,07% và năm 2010 đạt 82,22%; công tác thu nợ thu lãi vay được thực hiện khá tốt. tỷ lệ nợ quá hạn thấp dưới 0.4%. Chi nhánh đã thực hiện đa dạng hoá hình thức cho vay từ cho vay có đảm bảo đến cho vay không đảm bảo từ cho vay trực tiếp sang cho vay gián tiếp thông qua tổ vay vốn. Đã phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác cho vay từ khâu lập hồ sơ đến khâu kiểm tra tình hình sử dụng và thu nợ, thu lãi. Vốn vay đã thực sự giúp hộ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp ở 2 xã Tân Long, Tân Thành và thị trấn Lao Bảo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết việc làm cho người lao động nhàn rỗi, tăng thu nhập cho người nông dân, từ đó làm giảm dần các tệ nạn xã hộ ở nông thôn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY