Khóa luận Thực trạng quản lý hoạt động phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh ở một số trường trung học phổ thông thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

<p> Tổ chức, hướng dẫn, giúp đỡ cho cha mẹ học sinh nắm được những kinh nghiệm giáo dục; đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh trung học phổ thông; mục đích, nội dung và nhiệm vụ giáo dục con em trong gia đình; cách thức tổ chức quá trình giáo dục con em ở nhà; các biện pháp khuyến khích học tập Tăng cường tổ chức hội thảo chuyên đề về hoạt động phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, với sự tham dự của các giáo viên chủ nhiệm và ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp để cùng nhau thảo luận, tìm biện pháp phối hợp nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh Bồi dưỡng kiến thức tâm lý và kỹ năng ứng xử cho giáo viên chủ nhiệm. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm phối hợp với gia đình của giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm với giáo viên mới chủ nhiệm. Đồng thời, động viên khen thưởng kịp thời những giáo viên chủ nhiệm phối hợp tốt cũng như nhắc nhở đối với cá nhân còn thờ ơ với hoạt động phối hợp với cha mẹ học sinh. Tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên đi học về quản lý, về tâm lý sư phạm, tâm lý giao tiếp để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động phối hợp. Tạo nguồn kinh phí cho hoạt động phối hợp: từ quỹ Hội cha mẹ học sinh, Hội khuyến học, Hội cựu giáo chức, Hội cựu học sinh Họp tổ chủ nhiệm hàng tháng để triển khai kế hoạch tháng tới và nhận xét công tác của tháng vừa qua. Hiệu trưởng thống nhất các nội dung, hoạt động giáo dục học sinh theo chủ đề tháng. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY