Khóa luận Thực trạng phát triển mô hình khí sinh học biogas tại xã Cẩm Bình - Huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh

<p> Đề tài “Thực trạng phát triển mô hình khí sinh học Biogas tại xã Cẩm Bình – huyện Cẩm Xuyên – tỉnh Hà Tĩnh” được thực hiện với mục đích tìm hiểu về thực trạng tình hình sử dụng Biogas ở xã Cẩm Bình, đặc điểm kinh tế kỹ thuật và hiệu quả của hệ thống Biogas từ đó đưa ra phương hướng thúc đẩy thích hợp để nhân rộng mô hình đồng thời mở rộng hơn nữa chiến lược bảo vệ môi trường cũng như chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của quốc gia nói chung. - Trong đề tài này đã chỉ ra những vấn đề cơ bản liên quan đến Biogas, giới thiệu chung về Biogas, các thành phần cơ bản và tính năng khi sử dụng khí Biogas. - Đề tài cũng tổng hợp một quá trình lịch sử phát triển của Biogas để từ đó có thể hình dung được mối quan tâm của thế giới và các nhà nghiên cứu lớn đã quan tâm đến vấn đề của khí sinh học từ rất sớm, thông qua đó nhận thấy tiềm năng mà Biogas đưa lại cho nhân loại một nguồn năng lượng rẻ tiền mà hiệu quả. - Trên cơ sở tổng hợp những thông tin thực tế và nghiên cứu tài liệu, việc đánh giá hiệu quả đã đưa ra một con số tính toán cụ thể cho lợi ích thu được khi thực hiện Biogas, đồng thời là lợi ích lớn của xã hội. - Tuy nhiên con số tính toán cụ thể này có thể chưa thuyết phục được chính người nông dân nhưng cũng là một cái nhìn khách quan nhất cho đánh giá hiệu quả của quá trình thực hiện Biogas. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY