Khóa luận Thực trạng nghèo đói và những giải pháp xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc mường tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm thủy, tỉnh Thanh Hóa

<p> Thiết lập ban xóa đói giảm nghèo của xã, có những chương trình hành động cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của xã để từ đó đánh giá một cách khách quan, sát thực với tình trạng nghèo của các hộ nông dân nguyên nhân chủ quan, khách quan để từ đó có những biện pháp tác động một cách kịp thời nhanh chóng. Huyện uỷ và các tổ chức ban ngành cần tuyên truyền phổ biến rộng rãi về các chủ trương chính sách xoá đói giảm nghèo của Đảng và Nhà Nước đến từng cán bộ Đảng Viên, toàn dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về công tác xoá đói giảm nghèo. Bên cạnh đó các cấp Đảng uỷ phải có nghị quyết của cấp mình và cần tập trung chỉ đạo những công việc xoá đói giảm nghèo, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt của Trung Ương, của Đảng. Các cơ quan cần quan tâm hơn nữa đói với các hộ đói nghèo. Chính quyền huyện và xã cần tranh thủ sự giúp đỡ cụ thể, thiết thực hơn của các tổ chức Chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp trong cuộc chiến chống đói nghèo ở địa phương. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY