Khóa luận Thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - Thu tiền tại Công ty cổ phần Dệt May Huế

<p> Qua quá trình tìm hiểu về kiểm soát nội bộ nói chung và kiểm soát chu trình bán hàng - thu tiền nói riêng, em thấy vấn đề kiểm soát cần được quan tâm nhiều hơn của các cấp lãnh đạo Công ty để có một hệ thống kiểm soát hữu hiệu, tạo ra môi trường làm việc lành mạnh, đảm bảo hoạt động kinh doanh được thông suốt, có hiệu quả và hạn chế đến mức thấp nhất sự thất thoát tài sản của Công ty. Sau thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Dệt May Huế, được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Th.S Hoàng Thị Kim Thoa và sự giúp đỡ của các anh, chị, cô, chú trong Công ty đã giúp em có điều kiện tìm hiểu về đề tài: “Thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty cổ phần Dệt May Huế”. Cùng với những kiến thức đã được học và quá trình tìm hiểu, quan sát thực tế giúp em hoàn thiện đề tài này. Trong khuôn khổ phạm vi nghiên cứu, luận văn cơ bản đã giải quyết được các vấn đề sau: Một là, luận văn đã trình bày những lý luận cơ bản về hệ thống KSNB chu trình bán hàng - thu tiền trong doanh nghiệp. Hai là, luận văn đã tìm hiểu thực trạng hoạt động KSNB chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty cổ phần Dệt May Huế, nhận biết được quá trình, mức độ vận dụng lý thuyết về hoạt động KSNB chu trình bán hàng - thu tiền vào thực tiễn tại Công ty. Ba là, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, luận văn đã đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục đối với hoạt động KSNB chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty, đồng thời đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động KSNB đối với việc ngăn ngừa rủi ro trong chu </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY