Khóa luận Thực trạng công tác kiểm tra, thanh tra thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế thị xã Hương Trà

Vốn lưu động so sánh tài sản lưu động với nợ ngắn hạn và phản ánh khả năng dự phòng trả nợ của DN để đáp ứng các khoản phải trả đột xuất và bất thường. Số dư vốn lưu động cao là bắt buộc nếu cơ sở không thể vay mượn bằng một yêu cầu ngắn. Tỷ suất vốn lưu động cho phép chỉ ra khả năng thanh toán ngắn hạn trọng kinh doanh và xác định liệu DN có khả năng trả nợ ngắn hạn khi đến hạn trả hay không. Công thức: Tài sản lưu động – Nợ ngắn hạn. 1.2. Tỷ suất nhanh (thử axit): Là biện pháp đánh giá việc thanh toán của DN. Tỷ suất nhanh so sánh tiền mặt cộng với các khoản tương ứng bằng tiền và số dư tài khoản phải thu với nghĩa vụ nợ ngắn hạn. Sự khác nhau cơ bản giữa tỷ suất nợ ngắn hạn và tỷ suất nhanh là tỷ suất nhanh không bao gồm số dư hàng tồn kho và chi phí trả trước trong phép tính. Do đó, tỷ suất nhanh của DN sẽ thấp hơn tỷ suất nợ ngắn hạn. Đây là phép kiểm tra sự yếu kém về khả năng thanh toán học Kinh tế Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY