Khóa luận Thực trạng công tác kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Agribank chi nhánh thị xã Hương Thủy

<p> Loại tiền trả nợ, trả phí ( nếu có) phải phù hợp với loại tiền thỏa thuận cho vay tại Điều 1 hợp đồng này. Bên B có thể nhận nợ, trả nợ, trả phí ( nếu có) bằng đồng tiền khác khi được Bên A chấp nhận nhưng phải chuyển đổi theo tỷ giá quy định của NHNo&PTNT Việt Nam tại thời điểm nhận nợ, trả nợ, trả phí( nếu có) và phù hợp với các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành. - Bên B thực hiện trả nợ gốc theo phụ lục kế hoạch trả nợ ( Kèm theo hợp đồng tín dụng này) hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng( trường hợp cơ cấu lại thời hạn trả nợ). 6.2. Trả lãi tiền vay, phí(nếu có): Ngày trả lãi, phí: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Trường hợp ngày trả nợ gốc, lãi vay và phí trùng với ngày nghỉ theo chế độ thì Bên B được quyền trả nợ vào ngày làm việc kế tiếp. 6.4. Nếu Bên B đồng thời có cả nợ trong hạn và nợ quá hạn ( bao gồm cả lãi phạt quá hạn nếu có), thì số tiền Bên B trả nợ bên A theo hợp đồng này sẽ được thanh toán theo thứ tự sau: lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn, nợ gốc quá hạn, nợ gốc trong hạn, phí và các chi phí khác liên quan( nếu có). Điều 7. Chuyển nợ quá hạn Đến thời điểm trả nợ gốc và/hoặc lãi đã thỏa thuận trong hợp đồng này, nếu Bên B không trả nợ đúng hạn hoặc không được Bên A chấp thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ thì toàn bộ dư nợ gốc của hợp đồng này là nợ quá hạn. Bên B phải chịu lãi suất phạt quá hạn theo quy định tại Điều 2 hợp đồng này đối với dư nợ gốc của kỳ hạn mà khách hàng không trả đúng hạn. Điều 8. Bảo đảm tiền vay: </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY