Khóa luận Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại doanh nghiệp tư nhân Thảo Thắng

<p> Qua thời gian tìm hiểu và nghiên cứu thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại DNTN Thảo Thắng, bài khóa luận đã đạt được các mục tiêu sau: - Hệ thống hóa những vấn đề lí luận cơ bản về kế toán thuế GTGT và thuế TNDN làm nền tảng lí thuyết để so sánh, đối chiếu với thực tế công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại DNTN Thảo Thắng. - Phản ánh thực tế công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại DNTN Thảo Thắng. - Đưa ra những nhận xét, đánh giá về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán thuế GTGT nói riêng tại DNTN Thảo Thắng, trên cơ sở những đánh giá đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại DNTN Thảo Thắng. Bên cạnh những vấn đề đã đạt được bài khóa luận vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:  Hạn chế về mặt phạm vi nghiên cứu - Trong phần cở sở lí luận về thuế GTGT ở chương 1, bài nghiên cứu chỉ đưa ra được cơ sở lí luận về phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế GTGT mà chưa đi sâu trình bày chi tiết về phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. - Đề tài chỉ tiến hành nghiên cứu công tác kế toán thuế GTGT phát sinh tại DNTN Thảo Thắng trong 1 quý cụ thể là quý IV năm 2015, tuy nhiên trong thời gian nghiên cứu này tại doanh nghiệp không có phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động mua tài sản cố định nên tôi không phản ánh được nội dung công tác kế toán thuế GTGT liên quan đến hoạt động mua tài sản cố định trong bài nghiên cứu. - Tương tự như thuế GTGT, thuế TNDN tại DNTN Thảo Thắng cũng chỉ được tiến hành nghiên cứu trong năm 2015 mà trong năm 2015 doanh nghiệp không phát sinh khoản chi phí thuế TNDN hoãn lại, do đó tôi không phản ánh được nội dung công tác kế toán </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY