Khóa luận Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần dịch vụ phần mềm mặt trời

<p> Trong thời gian thực tập tại Công ty, tuy là đã được tiếp xúc với thực tế và được hướng dẫn của các kế toán viên nhưng với khoảng thời gian ngắn ngủi đó, em chưa thể tìm hiểu một cách đầy đủ về thực trạng kế toán thuế GTGT và thuế TNDN của Công ty. Thêm vào đó, công việc tại phòng Tài chính kế toán trong thời gian đó rất bận rộn, khối lượng các nghiệp vụ phát sinh rất nhiều, do đó trong phạm vi bài khóa luận không thể phản ánh hết được. Vậy nên bài khóa luận không thể tránh khỏi những thiếu sót, bản thân em nhận thấy đề tài còn một số hạn chế như sau: - Quá trình tìm hiểu và nghiên cứu đề tài chỉ kéo dài trong 3 tháng nên việc đánh giá công tác kế toán thuế tại Công ty trong cả năm tài chính khó thực hiện một cách chính xác. Đề tài chỉ giới hạn ở phạm vi kế toán thuế GTGT và thuế TNDN mà chưa có đủ điều kiện tìm hiểu toàn bộ sắc thuế hiện đang áp dụng tại Công ty. - Những kiến thức chuyên môn được học không đủ để áp dụng vào thực tiễn và mức độ hiểu biết của bản thân còn nhiều hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót: nhìn nhận vấn đề còn chủ quan, phiến diện, mô tả thực tế còn thiếu sót, chưa chi tiết và chỉ mang tính đại diện hay những ý kiến đóng góp còn mang tính chất trực quan và mang tính lý thuyết, </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY