Khóa luận Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cônng ty TNHH Đức Phong

<p> Bên cạnh ưu điểm trên công ty TNHH Đức Phong vẫn còn một số tồn tại như sau: Thứ nhất: Đây là một công ty sản xuất theo đơn đặt hàng, đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất là toàn bộ quy trình sản xuất của công ty tạo thuận lợi cho công tác tập hợp chi phí sản xuất, giảm công việc kế toán phải làm. Song điều này chưa đáp ứng được yêu cầu cụ thể, kịp thời của thông tin kế toán, không xác định được tổng chi phí bỏ ra để sản xuất theo từng đơn đặt hàng khi kết thúc đơn đặt hàng. Thứ hai: Hiện nay, công ty đang áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ, việc ghi chép trên các sổ của hình thức này tương đối đơn giản dễ làm song cũng dễ gây ra sự không kịp thời và có thể còn bỏ sót trong tổng hợp số liệu báo cáo và luân chuyển chứng từ. Kỳ hạch toán của công ty là một quý nên cuối quý phải xác định được số liệu tổng hợp về phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ, thực tế cho thấy việc luân chuyển số liệu vào cuối kỳ còn chậm. Như vậy là chưa thực hiện được nguyên tắc cơ sở dồn tích, dẫn đến hậu quả khó lường, có khả năng gây thiệt hại về vật chất khá lớn cho doanh nghiệp. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY