Khóa luận Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp và thương mại Hợp Lực

Trong xu thế hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng thì bên cạnh việc tạo ra những sản phẩm phục vụ lợi ích tối đa cho con ngƣời thì họ cũng mong muốn rằng họ sẽ thu đựơc một khoản lợi nhuận tƣơng ứng để làm đƣợc điều đó thì đồi hỏi doanh nghiệp phải luôn tìm tòi mọi biện pháp để tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành đồng thời nâng cao chất lƣợng sản phẩm. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài: “Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Xây Lắp Và Thƣơng Mại Hợp Lực Tại Hà Tĩnh” nghiên cứu với mong muốn tìm hiểu về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề tài đã giải quyết đƣợc các vấn đề sau:  Nghiên cứu và hệ thống những vấn đề lý luận về “kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp”.  Nghiên cứu công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Xây lắp & Thƣơng mại Hợp Lực  Đề xuất một số biện pháp nhằm cải thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Xây lắp & Thƣơng mại Hợp Lực.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY