Khóa luận Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quâ kinh doanh tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư thừa thiên Huế

- Phần mềm kế toán tại công ty chƣa đƣợc cập nhật kịp thời. Với phiên bản phần mềm MISA SME 7.9 đƣợc ra đời cách đây cũng rất lâu thì hiện nay đã đƣợc thay thế bằng các phần mềm khác nhƣ MISA SME 2015 với nhiều tính năng vƣợt trội, cập nhật các thông tƣ biểu mẫu mới hơn. Ngoài ra việc sử dụng kế toán máy cũng yêu cầu ngƣời sử dụng phải cẩn thận trong việc lƣu trữ và bảo mật vì tất cả các dữ liệu kế toán đều đƣợc lƣu trữ vào máy, nếu bị nhiễm vi rút thông tin có thể bị lệch lạc, không chính xác hoặc có thể bị mất dữ liệu nên công ty cần phải sao dữ liệu kế toán một cách cẩn thận. - Dù đã áp dụng thông tƣ 200 nhƣng các biểu mẫu chứng từ sổ sách công ty vẫn sử dụng mẫu của quyết định 15 nên không tạo sự thống nhất trong công tác kế toán tế Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY