Khóa luận Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp xây dựng số 5 - Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế

<p> Mục tiêu của kinh doanh là lợi nhuận, nâng cao giá trị của doanh nghiệp. Do vậy, ngoài việc mở rộng quy mô sản xuất thì nhà quản lý phải luôn kiểm soát vốn đầu tư và khả năng sinh lời của vốn. Nhà quản lý không chỉ quan tâm đến tổng CPSX bỏ ra mà còn phải hiểu biết được cơ cấu chi phí, hiệu quả mang lại từ những sản phẩm.Việc quản lý chi phí một cách có hiệu quả sẽ giúp nhà doanh nghiệp đứng vững trên thị trường cạnh tranh. Do đó việc kế toán chi phí là nhu cầu tất yếu khách quan, là cơ sở hình thành nên GTSP, là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả sản xuất. - Giá thành là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và là chỉ tiêu tổng hợp để đánh giá chất lượng hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Tính toán chính xác giá thành là cơ sở cho việc xác định cơ cấu sản phẩm hợp lý, xác định giá bán cũng như xác định kết quả kinh doanh, yếu tố quyết định thu nhập của người lao động, quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp. - Qua tìm hiểu công tác kế toán CPSX và tính GTSP tại Công ty, bên cạnh những ưu điểm nổi bật như: Cơ chế khoán nội bộ linh hoạt, các đơn vị trực thuộc tự chịu trách nhiệm về kết qủa SXKD, việc quản lý vật tư khá sát với định mức dự toán, cơ chế trả lương công nhân hợp lý ., vẫn còn một số tồn tại nhất định. Đó là việc phân tán trong việc ký hợp đồng mua NVL làm ảnh hưởng đến giá thành CT, chưa có chính sách khuyến khích công nhân làm việc lâu dài, chưa thực hiện bút toán kế toán phê liệu thu hồi từ CT </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY