Khóa luận Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây lắp bưu điện Miền Trung

<p> Trong thời gian thực tập và tìm hiểu về công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp xây lắp Số 01- Công ty Cổ Phần Xây Lắp Bưu Điện Miền Trung cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các nhân viên trong bộ phận kế toán và sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn thầy Nguyễn Đình Chiến đã cho em những kiến thức quý báu. Mặc dù thời gian nghiên cứu của đề tài không dài nhưng về cơ bản đề tài đã đáp ứng những yêu cầu đặt ra ban đầu: Thứ nhất đề tài đã hệ thống hóa được kiến thức cơ bản về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong đơn vị xây lắp. Từ việc tìm hiểu những lý luận đó để có thể làm nền tảng cho việc nghiên cứu thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đơn vị thực tập. Thứ hai đề tài đã mô tả được quy trình tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp, từ đó khái quát được thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Xây Lắp Số 01- Cty CP Xây Lắp Bưu Điện Miền Trung. Thứ ba, đề tài đã đưa ra được những đánh giá nhận xét về công tác kê toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí Nghiệp. Mặc dù đã cơ bản hoàn thành mục tiêu nghiên cứu ban đầu nhưng không thể tránh được những thiếu sót do những hạn chế về trình độ hiểu biết của bản than và thời gian, không gian nghiên cứu nên em chưa thể đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu một cách đầy đủ về công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ví dụ như việc lập dự toán , về việc quản lý vật tư ở công trường thi công Đại học Kinh tế Huế </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY