Khóa luận Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần mai Thành Huy

Trong nền kinh tế hiện nay, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ngày càng trở nên quan trọng đối với công tác kế toán của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xây dựng nói riêng. Tập hợp chi phí sản xuất một cách chính xác, tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm không những góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho quản trị doanh nghiệp mà còn đóng một vai trò quan trọng trong quản lý và sử dụng vốn, một vấn đề có thể nói là nan giải đối với sự tăng trƣởng của nền kinh tế đất nƣớc hiện nay. Qua thời gian học tập tại trƣờng và thực tập tại Công ty đã giúp em có đƣợc kiến thức thực tế về chuyên ngành kế toán - doanh nghiệp, nhận thức sâu sắc hơn về lý luận kết hợp với thực tiễn tạo điều kiện cho công việc chuyên môn sau này. Đồng thời, cũng qua quá trình tìm hiểu về công tác kế toán của Công ty, em nhận thấy việc tổ chức công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí, giá thành nói riêng về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu đặt ra của chế độ quản lý Nhà nƣớc, phù hợp với điều kiện của Công ty về đối tƣợng cũng nhƣ phƣơng pháp tập hợp chi phí. Tuy nhiên, ở một số khâu, một số phần việc còn có tồn tại nhất định cần đƣợc hoàn thiện nhƣ việc xử lý luân chuyển chứng từ đối với các công trình ở xa và việc lập bảng tính giá thành. Do vậy kết hợp với những lý luận đã tiếp thu ở nhà trƣờng, em xin đề xuất một số giải pháp với mong muốn hoàn thiện hơn nữa phƣơng pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty Cổ phần Mai Thành Huy.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY