Khóa luận Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Luks - Trường Sơn

<p> Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn là một phần hành kế toán quan trọng trong công tác hạch toán kế toán. Vì nó phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát liên quan đến toàn bộ các hoạt động đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp. Giá thành là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lí của các doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế nói chung. Tính giá rất quan trọng, thể hiện ở chức năng của nó là chức năng lập giá, chức năng đòn bẩy kinh tế, chức năng bù đắp chi phí. Do đó chỉ tiêu giá thành phải được xác định một cách chính xác, trung thực để giúp các nhà quản lí có thể đánh giá được hiệu quả của quá trình sản xuất Muốn làm được như vậy thì công tác kế toán CPSX và tính GTSP phải được chú trọng và không ngừng hoàn thiện. Một khi thực hiện tốt công tác này thì thông tin kế toán mới phản ánh đúng và sát thực tế. Qua quá trình thực tập tại công ty TNHH Luks- Trường Sơn tôi thấy công tác kế toán của công ty đã tuân thủ theo đúng quy định của chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, đã xây dựng được một bộ máy kế toán tương đối hoàn chỉnh và hoạt động có hiệu quả giúp cho việc theo dõi chi phí và tính giá thành diễn ra một cách thuận tiện và nhanh chóng ĐẠI HỌC KINH TẾ - HUẾ </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY