Khóa luận Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành du lịch tỉnh thừa thiên Huế

<p> Việc phát triển ngành du lịch của tỉnh, cần phải tiến hành những giải pháp đồng bộ từ các cấp chính quyền, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch và đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế hiện nay; tạo ra một môi trường đầu tư mà trong đó công tác quản lý hành chính phải hướng đến lợi ích của nhà đầu tư một cách thân thiện, xác định cơ cấu đầu tư hợp lý, thiết lập các chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn và thủ tục hành chính nhanh nhạy có như vậy thì ngành du lịch nói riêng và các ngành kinh tế khác nói chung sẽ trở nên có sức hút lớn trong thu hút FDI vào tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời đưa ra các giải pháp hỗ trợ cho việc thu hút vốn đầu tư như tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, hoàn thiện quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển du lịch, đạo tạo phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch, cải cách thủ tục hành chính, lành mạnh hóa môi trường đầu tư Với những cải thiện về môi trường đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với sự phục hồi khách quan của của các nền kinh tế trong khu vực, chúng ta hoàn toàn có thể hi vọng rằng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành du lịch sẽ lại tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển ngành du lịch nói riêng và toàn bộ nền kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. Từ những kết luận trên cho thấy, để đáp ứng nhu cầu đầu tư vốn cho ngành du lịch Thừa Thiên Huế từ nay cho đến năm 2020, với mục tiêu đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, cần phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong việc thực hiện những chiến lược phát triển đã đề ra, trong đó công tác huy động vốn phải được đẩy mạnh để tăng cường đầu thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh, cân đối và bền vững trong tương lai. Những đề xuất nghiên cứu tiếp theo: - Khảo sát các doanh nghiệp du lịch, đặc biệt các doanh nghiệp FDI để tìm hiểu hiệu quả đầu tư kinh tế kinh doanh du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY