Khóa luận Thiết kế hoạt động dạy học bài “quy tắc hợp lực song song, điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song” và bài “định luật sac – lơ, nhiệt độ tuyệt đối” – sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực tự chủ

<p> Thực hiện mục đích của luận văn, đối chiếu với các nhiệm vụ của đề tài, em thấy đã giải quyết các vấn đề sau: 1. Dựa trên cơ sở lý luận về việc thiết kế hoạt động dạy học nhằm phát huy tính tích cực tự chủ của học sinh, đề tài đã xây dựng được tiến trình dạy học cụ thể bài “ Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song” và bài “ Định luật Sac – lơ. Nhiệt độ tuyệt đôi”. Các tiến trình đã được soạn thảo theo tiến trình dạy học giải quyết vấn đề có tác dụng thúc đẩy hoạt động nhận thức tự chủ, tích cực của học sinh. 2. Sử dụng các phương tiện hiện đại kết hợp với các dụng cụ thí nghiệm trong việc tổ chức hoạt động dạy học bài mới 3. Tiến trình soạn thảo đã được dạy thực nghiệm và ghi hình giờ dạy nhìn chung thực tế dạy học diễn ra phù hợp với tiến trình đã soạn. 4. Từ việc phân tích băng hình thực nghiệm sư phạm em đã đưa ra những bổ sung sửa chữa để hoàn thiện tiến trình đã soạn thảo. Tiến hành tách pha quá trình dạy học theo đúng trình tự dạy học giải quyết vấn đề dưới dạng đĩa CD làm tài liệu phục vụ nghiên cứu giảng dạy. Bên cạnh đó khóa luận cũng còn một số hạn chế như: 1. Chưa chế tạo được thành công thí nghiệm nghiên cứu định luật Sac – lơ. 2. Thời gian thực hiện khóa luận không đủ để có thể tiến hành thực nghiệm nhiều vòng. Hướng nghiên cứu của đề tài: Trong thời gian tới, tiến hành giảng dạy thực nghiệm để tiến trình dạy học được bổ sung hoàn thiện hơn. Đồng thời em cũng tiếp tục cải tiến và chế tạo thí nghiệm xây dựng Định luật Sac – lơ dựa theo ý tưởng của đề tài. Những kết luận rút ra từ đề tài trên đây tạo điều kiện cho em mở rộng nghiên cứu của mình sang các phần khác của chương trình vật lý phổ thông sao cho đảm bảo tính kế thừa kết quả của đề tài góp phần nâng cao chất lượng dạy học vật lý ở trường phổ thông hiện nay. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY